เจาะประเด็นข่าวค่ำ

คุรุสภาสั่งตรวจสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนดัง หลังปรากฏคลิปฉาว

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู จะเข้าไปตรวจสอบและกล่าวโทษครูสาวที่ทำร้ายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนเอกชนย่านจังหวัดนนทบุรี โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะกรณีที่ครูพี่เลี้ยงคนดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากคนที่จะมาเป็นครูได้นั้น จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมาแอบอ้างสอนเด็กนักเรียนไม่ได้

พร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตรวจสอบโรงเรียนที่จ้างครูคนดังกล่าวว่าเหตุใดจึงจ้างครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอน หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน ส่วนเรื่องการละเมิดและทำร้ายเด็กนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเป็นนโยบายสำคัญอันดับ 1 ซึ่งทุกหน่วยงานต้องช่วยกันป้องกันดูแลไม่ให้เกิดปัญหานี้ หากเกิดขึ้นแล้วจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดเร็วที่สุด

ขณะที่ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวว่า ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ครูสาวคนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในห้องเรียน ไม่ได้ทำการสอน จึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตทำการสอนชั่วคราว ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบบุคคลอื่นๆ ที่ปรากฏในคลิป หากพบว่าเป็นครูแต่ไม่ได้ห้าม หรือหยุดการทำร้ายเด็ก ก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณ

ด้าน นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า กรณีของครูที่ปรากฏเป็นข่าวทำร้ายเด็ก ซึ่งมีข้อมูลว่าจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น สามารถสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงได้ แต่โรงเรียนจะต้องคัดกรอง และดูพฤติกรรมก่อนรับทำงาน เพราะหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง คือช่วยเหลือครู ไม่สามารถทำเกินหน้าที่ได้ หากครูพี่เลี้ยงทำเกินหน้าที่ โรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วย เพราะครูเป็นวิชาชีพควบคุม