7HD ร้อนออนไลน์

สารสาสน์วิเทศปลดผู้บริหารอนุบาลยกชุด รับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ทีมผู้บริหารจากส่วนกลางเครือสารสาสน์วิเทศ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อผู้ปกครองและสื่อมวลชน กรณีครูและพี่เลี้ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี โดยทีมผู้บริหาร ยืนยันว่า ไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมได้เร่งสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภาพกล้องวงจรปิดในห้องเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ซึ่งพบว่าพี่เลี้ยงจุ๋มลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุจริง จึงสั่งลงโทษให้พี่เลี้ยงจุ๋มพ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนทันที

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ ได้รับคำแนะนำหลังเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าโรงเรียนมีนโยบายไม่ลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง และพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขทุกกรณี โดยได้ทบทวนการปรับโครงสร้างผู้บริหารในแผนกชั้นอนุบาล เนื่องจากการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน รวมถึงจะมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการของกองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และ สช. โดยมีศึกษาธิการ จ.นนทบุรีเป็นผู้ให้คำแนะนำ

นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพของบุคลากรครูทุกสิ้นเดือน โดยอนุญาติให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนเกี่ยวร่วมในการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ภายหลังการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ได้มีผู้ปกครองรายหนึ่งยกมือขึ้นสอบถามทีมผู้บริหารว่า ทุกวันนี้คุณครูผู้สอนของโรงเรียนสารสาสน์มีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่

ทางฝั่งทีมผู้บริหารชี้แจงว่า คุณครูส่วนหนึ่งมีใบประกอบวิชาชีพครู และอีกส่วนหนึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการผ่อนผันในการสอนให้ และให้ครูพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนต่อเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

ส่วนในกรณีของพี่เลี้ยงจุ๋ม ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนเท่านั้น หน้าที่การสอนเป็นของคุณครูประจำชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพ แต่หลังจากเกิดเรื่องทางโรงเรียนได้ไล่คุณครูในชั้นเรียนดังกล่าวออกแล้ว รวมทั้งหมด 4 คนแล้ว แบ่งเป็น ครูชาวไทย 3 คนและครูชาวต่างชาติ 1 คน

อย่างไรก็ตามหลังฟังการแถลงข่าวผู้ปกครองได้กล่าวกับทีมข่าวออนไลน์ 7HD ว่า “ผมตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่า ยังไงผมก็เอาลูกย้ายโรงเรียนแน่นอน วันนี้ผมไปดูมา 3 ที่แล้ว ผมมองว่าถ้าผมฝากลูกผมไว้กับที่นี่จะปลอดภัยได้แค่ไหน คงไม่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งผมคิดว่าวัวหายล้อมคอกมันไม่คุ้มกับชีวิตลูกสาวผมที่มีค่ามากกว่าชีวิตของผมอีก”