เช้านี้ที่หมอชิต

ศบค.อนุญาตให้ต่างชาติ 6 กลุ่ม เดินทางเข้าไทย - จัดแข่งขันแบดฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เช้านี้ที่หมอชิต - ศบค. อนุญาตให้ต่างชาติ 6 กลุ่ม เดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมอนุญาตสมาคมแบดมินตัน จัดแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ในเดือนมกราคมปีหน้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. อนุญาตให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคมนี้ กลุ่มที่ 2 เป็นนักบินและลูกเรือของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเที่ยวบินแบบส่งตัวกลับ รวมถึงผู้ถือวีซาประเภทอยู่ชั่วคราว เช่น นักธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ผู้ถือวีซาท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa ผู้ถือบัตร APEC Card โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เป็นต้น และผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทย ในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้ที่ต้องการพำนัก 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

ที่ประชุม ศบค. ยังได้อนุญาตให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เสนอการจัดแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ หรือ BWF World Tour ที่ประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อมาตรการควบคุมโรคของทางการ