ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนไหลเรือไฟ

"ไหลเรือไฟ" ปรากฏในฮีต ๑๒ เป็นประเพณีสำคัญ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาของชาวอีสาน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดลำน้ำโขง จัดในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวบ้านทำเรือหรือแพโดยผูกโครงไม้ไผ่ แขวนประทีปโคมไฟ ลอยในลำน้ำยามค่ำคืน รับเสด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รวมทั้งบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ตามคำทูลขอของพญานาค ตำนานความเชื่อของผู้คนสองฟากฝั่งลำน้ำโขง