เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ครม. เคาะโครงการ คนละครึ่ง รัฐช่วยจ่ายเงินซื้อของวันละ 150 บาท รวมคนละ 3,000 บาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ในโครงการ “คนละครึ่ง” ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเติมกำลังซื้อ เพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท

โครงการนี้จะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย ร้อยละ 50 โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมนี้ มีประชาชนได้รับสิทธิ 10 ล้านคนทั่วประเทศ

มีเงื่อนไข คือ ร้านค้าจะต้องเป็นร้านขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ร้านโชห่วย หรือร้านธงฟ้า ที่ไม่ใช่นิติบุคคล โดยร้านสะดวกซื้อ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมถึงร้านขายลอตเตอรี่ จะไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งร้านค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “คนละครึ่ง ดอทคอม” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และต้องโหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อใช้สแกนรับเงินจากผู้ได้รับสิทธิด้วย

ส่วนประชาชนที่ได้รับสิทธิ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “คนละครึ่ง ดอทคอม” ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม และต้องโหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตน และใช้กับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ซึ่งโครงการนี้คล้ายกับโครงการชิม ช้อป ใช้ ที่ประชาชนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และคนขายรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน ถุงเงิน เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมนี้ และต้องใช้เงินภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้คนอื่นเข้ามาลงทะเบียนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (29 ก.ย.63) ยังเห็นชอบเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากร้านธงฟ้า และร้านค้าที่ร่วมรายการ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 13.9 ล้านคน วงเงินเกือบ 21,000 ล้านบาท กลุ่มแรกเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้ 300 บาทต่อเดือน ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาทต่อเดือน กลุ่มที่ 2 มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท เพิ่มเป็น 700 บาท มีเงื่อนไข คือ กดเป็นเงินสดไม่ได้ หากใช้ไม่หมดในแต่ละเดือน ก็ไม่สามารถทบในเดือนถัดไป

ขอบคุณ Facebook : ไทยคู่ฟ้า