ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษแก่บุคลากร สนองพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษแก่บุคลากร โดยพระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร หัวหน้ากองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ "ศิลปะการดำเนินชีวิต ในมิติแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม" เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และดำเนินตามแนวพระดำริฯ ในการจัดแสดงธรรมบรรยายแก่บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามพระปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อนำความรู้ ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ยาก เดือดร้อน ตลอดจนนำหลักธรรมคำสอนมาบริหารจิตใจของตนเองและครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด