7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อนานกว่า 10 ปี จ.อุบลราชธานี

ปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ส่งเรื่องร้องทุกข์มายังแฟนเพจ Ch7HD Social Care เพื่อให้ช่วยสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหา

เรื่องแรกมาจากชาวบ้านบ้านนิคม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่เดือดร้อนเพราะถนนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 10 ปี การเดินทางไปมาลำบากมาก ไม่ว่าจะออกไปซื้อของ ไปรับไปส่งนักเรียน ด้วยเพราะเป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้าน จึงมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ชำรุดหนัก ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลย ยามเจ็บป่วยจะเดินทางไปหาหมอก็เสียเวลานานกว่าปกติ ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วย

ส่วนที่ จังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี ได้รับผลกระทบที่เกิดจากโรงงานผลิตยางมะตอย เพราะเกิดฝุ่นควันจากการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงเศษหิน ดิน ทรายจากรถบรรทุกที่หล่นตามถนน ซึ่งทางชาวบ้านได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องการให้ทางโรงงานได้ปรับปรุงระบบการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีขึ้น ให้มีระบบการกรองฝุ่นควันก่อนจะปล่อยผ่านออกมา และอยากให้ทางผู้บริหารของโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้างด้วย