7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : Teen club ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย เปิดตัว "TEEN CLUB" สื่อสารเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม พร้อมร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบบริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมฟรีทั่วประเทศ

ถ้าเราพูดถึงประเด็นประชากรไทยอย่างตรงไปตรงมา คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าประเทศไทยมีเพียงปัญหาสังคมสูงวัย แต่ที่จริงแล้ว สถานการณ์ด้านประชากรที่ไทยเผชิญอยู่ตอนนี้ พบ 2 ปัญหา คือ การเกิดน้อย และ การเกิดด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
             
กรมอนามัย จึงได้เปิดตัว Line Official Account "TEEN CLUB" เพื่อเป็นช่องทางให้คนทั่วไป โดยเฉพาะวัยรุ่น ได้เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด สิทธิและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่น โดย "TEEN CLUB" จะเป็นศูนย์กลางความรู้ต่าง ๆ ที่วัยรุ่นมักมีข้อสงสัย แต่อาจจะไม่กล้าถามใคร ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบบทความ และวิดีโอ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิในการเข้ารับบริการด้านการคุมกำเนิด ค้นหาสถานบริการที่ให้บริการคุมกำเนิด มีฟีเจอร์บันทึกประจำเดือนช่วยเช็กการมาของรอบเดือน และยังมีบริการสายด่วน 1663 และ Chat Bot ตอบคำถามเพื่อวัยรุ่น โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ด้วยการสนับสนุนบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรแก่วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งการสนับสนุนค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการเครือข่าย

จากข้อมูลพบว่า ปี 2562 พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน ส่วนวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน และมีผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้กำเนิดบุตรทั้งหมดจำนวน 63,831 คน โดยอายุระหว่าง 15-19 ปี มีอัตราการคลอดบุตรมากถึง 61,651 คน และต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,180 คน และยังพบว่าผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนหนึ่งมีการตั้งครรภ์ซ้ำ และให้กำเนิดบุตรอีกถึง 5,222 ราย

นี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่ต้องการการแก้ไข โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเยาวชน ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการให้บริการด้านการคุมกำเนิด ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเกิดแบบด้อยคุณภาพต่อไปในอนาคต