7HD ร้อนออนไลน์

โควิดคลี่คลาย ส่ง 214 แรงงานไทย บินไปทำงานในอิสราเอล

วันนี้ ( 30 ก.ย.63 ) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละปีประเทศไทยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศกว่า 100,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง เนื่องจากไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

สำหรับการจัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลแบบรัฐต่อรัฐ ตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางานได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และในวันนี้ ( 30 ก.ย.63 ) เป็นการจัดส่งแรงงานไทย 2 กลุ่ม จำนวน 214 คน แบ่งเป็น กลุ่มจ้างงานใหม่ 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย และต้องชะลอการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือน ก.พ.63 โดยนายจ้างต้องการรับกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเดิม จำนวน 83 คน โดยทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 11.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  Ben Gurion ประเทศอิสราเอล เวลา 19.45 น. 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวอีกว่าขอให้แรงงานศึกษากฎหมายวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอิสราเอล ที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เสียงาน อีกทั้งกฎหมายของประเทศอิสราเอลมีการลงโทษรุนแรง และขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ รู้จักเก็บออมเพื่อนำรายได้ส่งกลับให้ครอบครับ รวมทั้งให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง