ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันนี้มีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำความมั่นคง

เริ่มจากกองทัพไทย ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ที่พ้นวาระตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่ง และช่วงบ่ายจะเป็นการรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ กับ พลอากาศเอกแอร์บูล (Air Bull) สุทธิวรรณ เช่นเดียวกับกองทัพเรือ มีการรับ-ส่งหน้าที่ ระหว่าง พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ กับ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน

นอกจากนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการมอบหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระหว่าง พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา กับ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

และยังมีภารกิจที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บัญชาการระดับกองพลเข้าพบหลังผู้บัญชาการกองพล เข้ารับหน้าที่

สำหรับภารกิจหน้าที่ของกองทัพมีทั้งการดูแลอธิปไตยของประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ แล้ว ณ ปัจจุบันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงทำหน้าที่ตามคำสั่งของ ศบค.อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง