ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนลากพระบกชักพระน้ำ

ชักพระ เป็นประเพณีสำคัญในเทศกาลออกพรรษาของพุทธศาสนิกชน ภาคใต้ของประเทศไทย ชาวบ้านในชุมชนห่างไกลแม่น้ำลำคลอง จะอัญเชิญพระพุทธรูปประทับบุษบก ประดิษฐานบนรถ ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้และเครื่องบูชา ชักรถพระไปตามถนนหนทาง ชาวบ้านในชุมชนริมฝั่งน้ำจะอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในเรือหรือแพ ชักเรือพระไปตามลำน้ำให้ผู้คนสักการะ ประเพณีลากพระบกชักพระน้ำ สะท้อนความสมัครสมานสามัคคีและศรัทธามั่นคง ของผู้คนปลายด้ามขวานทองของไทย