เจาะประเด็นข่าวค่ำ

พบทหารไทยติดโควิด-19 จำนวน 24 นาย หลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ

กองทัพไทยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ผลัดแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และครบกำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 22 กันยายน ต่อมามีการตรวจพบว่า ทหารหลายนายติดเชื้อโควิด -19 หลังเสร็จสิ้นภารกิจในผลัดแรก และเดินทางกลับประเทศไทย ล่าสุดพบทหารติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 24 นาย

โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน กองทัพไทยได้ส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่ 2 เข้าสับเปลี่ยนในภารกิจรักษาสันติภาพที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยกำลังพลถูกส่งไปจำนวน 273 คน ซึ่งก่อนเดินทาง ทุกนายจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้น ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยจะเข้ารับการคัดกรองและสังเกตอาการ จำนวน 14 วัน จากนั้นจะออกหนังสือรับรองให้กำลังพล ที่ผลตรวจระบุว่าปลอดเชื้อโควิด-19

เมื่อเดินทางถึงปลายทางจะได้รับการคัดกรองตามมาตรการของสาธารณสุขเซาท์ซูดาน และเข้ารับการ กักตัวจำนวน 14 วัน ณ สถานกักกันของสหประชาชาติ ซึ่งกำลังพลผลัดนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณสุขเซาท์ซูดาน เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 เหมือนกับทหารผลัดแรก