7HD ร้อนออนไลน์

สารสาสน์ทำ MOU ศธ.เดินหน้าแก้ปัญหาครูทำร้ายเด็ก

หลังจากเกิดเหตุการณ์ครู พี่เลี้ยง ทำร้ายร่างกายเด็กอนุบาลในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความเป็นครู ต่อมาได้มีกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุรุสภา เข้าไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคำเรียกร้องของผู้ปกครอง

ล่าสุด ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่เอกสารข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์ฯ กับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/30/5f747e790bff30.06328520.jpg


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/30/5f747e7925bd63.96636039.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/30/5f747e7938c7d8.75319538.jpg