เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : ใบไม้ในกำมือ

เช้านี้ที่หมอชิต - อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 สอนอะไรบ้าง และให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแก่คนที่นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง ติดตามชมได้กับช่วงคมธรรมประจำวัน กับท่าน ว.วชิรเมธี