ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ชีวิตมนุษย์ล้อกับการสัญจรในเมืองกรุง

ในปัจจุบันมีการพูดถึงสิทธิด้านคมนาคมของผู้พิการกันมากขึ้น ตีตรงจุดวันนี้ จะพาไปติดตามชีวิตมนุษย์ล้อกับการสัญจรในเมืองกรุง การออกแบบของเมือง เอื้อให้ผู้พิการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้มากน้อยแค่ไหน