ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนมหาชาติ

การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นการทำบุญสำคัญ มีความหมายมากที่สุดในสังคมไทย เป็นประเพณีสืบเนื่องแต่โบราณด้วยเชื่อว่าฟังแล้วได้กุศลแรง เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญเพียรพระชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธจ้า หรือพระเวสสันดร ก่อนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ภาคกลางนิยมจัดหลังวันออกพรรษา และพ้นกฐินไปแล้ว ตลอดฤดูหนาว คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ หรือ วันแรม ๘ ค่ำ กลางเดือนสิบสอง ซึ่งเป็นช่วงน้ำเริ่มลด ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ สะดวกสบายกับการทำบุญทำทาน และสนุกสนานรื่นเริง