ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ที่จังหวัดแพร่

ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ และราษฎร โดย นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ 

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ 30 ชุด และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าแดง 596 ชุด ณ วัดน้ำกลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึล ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำหลาก น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว การได้รับถุงยังชีพพระราชทานช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด