ข่าวภาคค่ำ

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนกรานกฐิน

กฐิน คือ ผ้าไตรผืนใดผืนหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุรับได้หลังออกพรรษา ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ จุลกฐินหรือกฐินที่จัดทำจนเสร็จภายใน ๑ วัน มหากฐินหรือกฐินปกติ และกฐินตกค้างหรือกฐินสำหรับวัด ซึ่งพระภิกษุจำพรรษาและปวารณาแล้วแต่ไม่มีญาติโยมจอง เมื่อพระภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ ๓ เดือน รับผ้ากฐินแล้วต้องประกอบพิธีรับหรือ "กรานกฐิน" จึงจะใช้ได้