ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ภาระค่าเดินทางกับสัมปทานรถไฟฟ้า

ปิดท้ายซีรีส์ปัญหาชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ว่าด้วยการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในแต่ละวัน ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจนหลังแอ่น มีทางออกเรื่องนี้หรือไม่...