ห้องข่าวภาคเที่ยง

หมอยง ห่วงโควิด-19 ระบาดในเมียนมา ผู้ป่วยเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกสัปดาห์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มจากตัวเมืองก่อนแล้วค่อยไปสู่ชนบท การระบาดในประเทศพม่า เห็นได้ชัดเจน เริ่มทางตะวันตก เข้าหัวเมืองชายทะเล แล้วเข้าสู่เมืองใหญ่คือย่างกุ้ง

การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย จะเป็น 2 เท่าทุกสัปดาห์ เริ่มจาก 1,500 คนเป็น 3,000 คน และเป็น 6,000 ในสัปดาห์ต่อมา และเพิ่มเป็น 12,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คนแล้ว หรือประมาณ 2.3 % ขณะนี้จึงมีผู้ป่วยใหม่วันละประมาณ 1,000 คน และก็จะเป็นการยากในการควบคุมการระบาด เมื่อไปสู่หัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะไปสู่ชนบท ที่มีข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัย และระบบสาธารณสุข ถึงแม้ว่าจะปิดเมืองย่างกุ้ง ก็ยากที่จะควบคุม ให้เหลือน้อยที่สุด

ถ้าเชื้อหลุดเข้ามา ก็ขอให้เราควบคุมและดูแลได้อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย เราเชื่อมั่นว่า ไทยจะต้องทำได้ ช่วงนี้ ปลายฤดูฝน ที่ทุกปีจะมีการระบาดพบโรคทางเดินหายใจเป็นจำนวนมาก ยังต้องระวัง ยังประมาทไม่ได้ และขอให้คนไทยป้องกัน ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน เป็นทหารไทย 1 นาย มาจากประเทศซูดานใต้ ชาวไทยที่เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 คน และญี่ปุ่น 1 คน และเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 2 คน

ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐจัดให้ โรงพยาบาลในกรุงเทพฯสมุทรปราการ และชลบุรี และจากผู้ป่วยใหม่ 6 คน มีอาการป่วย 1 คน

สรุปยอดผู้ป่วยโควิดสะสมในไทย 3,575 คน วันนี้ได้กลับบ้านเพิ่ม 5 คน รวมรักษาหายแล้ว 3,384 คน และยังรักษาอยู่ใน โรงพยาบาล 132 คน