ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 29 กันยายน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี

หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง ที่ทราบข่าวการสวรรคตของ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ พระประมุขผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชน พระองค์ทรงได้รับการยกย่องตลอดมา และจะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไป มิใช่เพียงเพราะการอุทิศพระองค์เพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวตเท่านั้น หากยังเป็นเพราะพระราชหฤทัยตั้งมั่นที่จะเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและนานาประเทศอีกด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เมื่อพุทธศักราช 2549 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถของหม่อมฉัน ยังคงอยู่ในความทรงจำของหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยตลอดมา

ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ รวมทั้งประชาชนชาวคูเวต สำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด