รอบรั้วเอเชีย

อินโดนีเซียตั้งธนาคารขยะ สอนเยาวชนเรื่องมลพิษทางน้ำ

อินโดนีเซีย ตั้งธนาคารขยะให้เด็ก ๆ ศึกษาเป็นองค์ความรู้ ในการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตระหนักถึงการช่วยกันลดปัญหามลพิษทางน้ำจากขยะต่าง ๆ ด้วย

มีการเผยภาพที่เมืองทังเกอรัง (Tangerang) ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นธนาคารขยะ เพื่อเป็นสถานที่่ศึกษาวิธีการประยุกต์เศษขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความเข้าใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ ซิซาเดน (Cisadane) มาเก็บรวบรวมไว้ที่ธนาคารขยะแห่งนี้ พร้อมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อาทิ ทำบ่อปลา และกระถางปลูกผักชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการสอนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนัก และช่วยกันลดมลพิษทางน้ำอีกด้วย