ข่าวภาคค่ำ

กต.ยืนยันชาวต่างชาติกลุ่ม STV ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

ไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Special Tourist Visa หรือ STV ซึ่งชาวต่างชาติที่จะเข้ามา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

การเตรียมชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษ Special Tourist  Visa หรือ STV ในรูปแบบ Long Stay มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายนปี 2564 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานไปยังสถานเอกอัคราชทูตและสถานกงศุลใหญ่ไทยทั่วโลก ดำเนินการตรวจลงตราผู้ขอเข้าประเทศประเภท STV อย่างรัดกุม ตามมาตรการของไทย ทั้งการขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร ที่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน ต้องเข้าพักใน Alternative state Quarantine หรือ ASQ หรือ Alternative Hospital Quarantine หรือ AHQ ประกันสุขภาพโรคโควิด-19

รวมถึงการขอวีซา STV ที่ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการกักตัวเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์การซื้อ การเช่าซื้อคอนโดมิเนียม และที่พักอาศัยในไทย โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย รวมถึง ประกันสุขภาพโรคโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา ศูนย์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 คน เดินทางมาจากต่างประเทศ แยกเป็น สหรัฐอเมริกา 3 คน อินเดีย 2 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คน รัสเซีย 1 คน และปากีสถาน 1 คน

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,583 คน หายป่วยเพิ่มอีก 2 คน รวมหายป่วยแล้ว 3,386 คน และยังเหลือรักษาอยู่โรงพยาบาล 138 คน

ส่วนการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ต้องออกคำสั่งให้ชาวบ้านในอำเภอสังขละบุรีทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท