สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กต.ยืนยัน ชาวต่างชาติ STV ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเคร่งอย่างเคร่งครัด

การเตรียมเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษ Special Tourist Visa หรือ STV เพื่อการท่องเที่ยวและทำธุรกิจ ในระยะยาวได้ 90 วันและสามารถขยายเวลาอยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วันที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมไปจนถึง 30 กันยายนปี 2564 นั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก ดำเนินการเตรียมการตรวจลงตราผู้ขอเข้าประเทศประเภท STV อย่างรัดกุม ตามมาตรการของไทย ทั้งการขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร ที่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน Alternative state Quarantine หรือ ASQ หรือ Alternative Hospital Quarantineหรือ AHQ ประกันสุขภาพโรคโควิด-19

รวมถึงการขอวีซ่า STV ที่ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน ASQ เต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์การซื้อ การเช่าซื้อคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย รวมถึง ประกันสุขภาพโรคโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วย

วันเดินทางเข้าราชอาณาจักร ผู้มีวีซ่า STV จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ COVID-Freeอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และใบรับรองแพทย์ fit to fly/travel ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่แล้วด้วย