ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : สายด่วน 1413 งดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา

สสส.และสายด่วน 1413 เผยความสำเร็จของประชาชนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา มีกว่า 70% ที่สามารถเลิกเหล้าได้อย่างถาวร พร้อมให้คำปรึกษาเลิกเหล้า หลังออกพรรษา ติดตามรายงาน

สายด่วนคลินิก 1413 ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจนักดื่มและญาติที่โทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากปัญหาสุขภาพและครอบครัวเรื้อรัง ชี้แนะแนวทางพ้นจากกับดักพิษสุรา

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 เผยช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ประชาชนโทรเข้ามาถามวิธีเลิกเหล้ามากกว่าช่วงปกติถึง 22% และติดตามพบว่าให้ผลสำเร็จเลิกเหล้าได้กว่า 70% และถ้าเป็นกลุ่มที่ติดเหล้าอย่างหนัก หรือ Alcoholism จะได้เข้าสู่การบำบัดรักษา

โทรสายด่วน 1413 พร้อมเป็นตัวช่วยให้เลิกเหล้าต่อเนื่อง หลังออกพรรษา