สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าการตรวจสอบถนน 2 สาย 2 จังหวัด

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าการตรวจสอบถนน 2 สาย 2 จังหวัด จนนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน