ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ทุกข์ของชาวบ้านที่รอการแก้ไข ตอนที่ 4

ข้อมูลที่รองนายก อบจ. และนายช่างโยธาชำนาญการ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ยืนยันกับ "คอลัมน์หมายเลข 7" และอดีตผู้ว่า สตง.วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนสายไม้ตรา-บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพังเสียหายเกือบตลอดทั้งสาย และการดูแลเข้มงวดกับรถบรรทุกน้ำหนักปริมาณมากที่ใช้ เส้นทางนี้ขนส่งสินค้าการเกษตร โดยประชุมร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมอบให้ตำรวจดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้

ล่าสุด สัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้ พบว่า อบจ.พระนครศรีอยุธยาทำสัญญาจ้าง หจก.ศรีอยุธยาการโยธาให้ซ่อมสร้างถนนสายนี้เป็นลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 6,300 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ค่าจ้าง 49,850,000 บาท เริ่มงาน 15 สิงหาคม 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ผู้รับเหมาเริ่มเข้างานกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการเจาะพื้นถนนแล้ว โดยติดตั้งป้ายเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ใช้ความระมัดระวัง

น่าสังเกตว่า ระหว่างที่ถนนสายนี้กำลังซ่อมแซม ยังคงมีรถบรรทุกสินค้าเกษตรแล่นผ่านอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างจากช่วงที่ถนนยังไม่มีการซ่อมแซม

ปัญหาดังกล่าวผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยายืนยันทุกฝ่ายที่ประชุมร่วมกันเห็นชอบให้ตำรวจในพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหานี้

ระหว่างที่ผู้รับเหมาซ่อมแซมถนนสายนี้ นอกจากปัญหารถบรรทุกสินค้าเกษตรแล่นผ่านอย่างต่อเนื่อง ยังมีปัญหาอื่นอีกที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จนได้รับอุบัติเหตุเมื่อต้องใช้ถนนเส้นนี้สัญจรผ่านไปมา ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7