7HD ร้อนออนไลน์

ป่าไม้นำหมายบังคับคดี เข้ารื้อถอนรีสอร์ตบุกรุกป่าดอยอ่างขาง

วันนี้ ( 5 ต.ค.63 ) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 150 นาย นำหมายบังคับคดีและคำพิพากษาของศาลเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในรีสอร์ตขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ดอยอ่างขาง

สำหรับคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดฝางได้มีคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เนื้อที่ 1-1-36 ไร่ โดยปฏิบัติการในวันนี้  เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอายัดสิ่งของมีค่าเพื่อนำไปเก็บรักษา พร้อมทั้งจัดทำบัญชีเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ฝาง ก่อนจะเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลจากวิศวกร เนื่องจากรีสอร์ตดังกล่าวปลูกสร้างเป็นอาคารสูง 4-5 ชั้น  และตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ลาดชัน