เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมฟื้นมาตรการ ชิมช้อปใช้ - ช้อปช่วยชาติ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ - ชง ศบศ.พรุ่งนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอศูนย์บริหารเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. ในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.) เพื่อฟื้นมาตรการ "ชิมช้อปใช้" และ "ช้อปช่วยชาติ" เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้หารือกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยในวันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.) จะเสนอให้ ศบศ. พิจารณา ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนจะมี 2 มาตรการ คือ "ชิมช้อปใช้" และ "ช้อปช่วยชาติ" ส่วนชื่อมาตรการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ได้กำหนดแนวทางของทั้ง 2 มาตรการไว้แล้ว มั่นใจว่าหลังผ่าน ศบศ. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะดำเนินโครงการได้ทันที ส่วนรายละเอียดกำลังพิจารณา มีอยู่หลายวิธี เช่น มาตรการชิมช้อปใช้ อาจจะเป็นการร่วมจ่าย ไม่เหมือนที่ผ่านมาซึ่งภาครัฐให้เงินฝ่ายเดียว ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติ กำลังพิจารณาว่าให้นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ หรือจะคืนเป็นเงินสดให้