7HD ร้อนออนไลน์

WHO ประเมิน 10% ของประชากรโลกอาจติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ทั่วโลกติดเชื้อพุ่งเกือบ 35.7 ล้านคน

วันนี้( 6 ต.ค.63) ในการประชุมพิเศษของบรรดาผู้นำองค์การอนามัยโลก (WHO) นพ.ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO เตือนว่าตัวเลขประมาณการที่ดีที่สุดของ WHO คาดว่าขณะนี้มีประชากรราว 1 ใน 10 ของทั่วโลก ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว สูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานกว่า 20 เท่า
         
“หากประชากรราว 1 ใน 10 ของทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 จะหมายความว่า ขณะนี้มีประชากรมากกว่า 760 ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อโควิด-19 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 7,600 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานจาก WHO และมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ที่ระดับมากกว่า 35 ล้านคน” นพ.ไรอัน กล่าว
   
นพ.ไรอันระบุอีกว่า ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าประชากรโลกส่วนใหญ่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากโควิด-19 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังพุ่งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในยุโรปและแถบตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียน แต่สถานการณ์ดีขึ้นในแอฟริกาและแปซิฟิกตะวันตก

ทั้งนี้ เป็นเวลา 10 เดือนแล้ว หลังโรคโควิด-19 ระบาด แต่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงได้ หลายประเทศมีสัญญาณว่าจะเกิดการระบาดรอบ 2 หลังผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม และในบางประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อก็กำลังกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก

ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด พุ่งขึ้นเกือบ 35,700,000 คน เสียชีวิตกว่า 1,405,000 คน สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 40,000 คน ติดเชื้อสะสมกว่า 7,670,000 คน เสียชีวิตกว่า 215,000 คน อินเดียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 60,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 6,600,000 คน เสียชีวิตกว่า 130,000 คน และบราซิลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 25,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่เกือบ 5,000,000 คนแล้ว และเสียชีวิตกว่า 146,000 คน

ด้านกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมา รายงานว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สูญเสียการรับกลิ่นเพิ่มขึ้นกว่า 300 คน จากจำนวนผู้ป่วยราว 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนครย่างกุ้งศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อ พร้อมกันนี้ ทางการเมียนมาเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สูญเสียการรับกลิ่น ไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยอีกแห่งหนึ่ง เพื่อแยกผู้ป่วยที่ยังสามารถรับกลิ่นได้ออกจากกัน ทั้งนี้ เมียนมา มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 18,781 คน และเสียชีวิตทั้งหมด 444 คน