ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ทุกข์ของชาวบ้านที่รอการแก้ไข ตอนที่ 5

แม้ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังซ่อมสร้างถนนสายไม้ตรา-บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังได้รับว่าจ้างจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ ต้องเผชิญความเดือดร้อนจากรถบรรทุกสินค้าการเกษตรที่แล่นผ่านอย่างต่อเนื่อง และต้องระมัดระวังกับสภาพถนนที่พังเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืนเพราะไม่มีไฟบอกทาง เสียงสะท้อนของชาวบ้านได้รับการตอบรับ โดยผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา จะประสานให้ผู้รับเหมารีบติดตั้งไฟบอกทางโดยเร็ว

ประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ ยังร้องเรียนความเดือดร้อนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางไทร เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาอีกช่องทางด้วย โดยเฉพาะปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน สอดรับกับแนวทางแก้ไขของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

ปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน โดยผู้บริหาร อบจ.พระนครศรีอยุธยา ตอบรับให้ความร่วมมือ และยืนยันมีแผนงานซ่อมแซมไว้แล้วจากนั้นจึงทำสัญญาจ้าง หจก.ศรีอยุธยาการโยธาให้ซ่อมสร้างถนนสายนี้ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 6,300 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ค่าจ้าง 49,850,000 บาท เริ่มงาน 15 สิงหาคม 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

การซ่อมแซมถนนสายนี้มีวิธีการอย่างไร ที่จะช่วยประชาชนที่ยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เดือดร้อนน้อยที่สุด ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7