เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สั่งปิดเพิ่มอีก 14 วัน ด่านพระเจดีย์สามองค์ สกัดโรคโควิด-19 จากเมียนมา

ความคืบหน้ากรณี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนเป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา มีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติหลายช่องทาง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ