ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถวายแด่พระสงฆ์ 5 ชุด มอบแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ชุด และมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

อำเภอหล่มสักประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำป่าสักมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมวลน้ำเหนือในพื้นที่ตำบลศิลา และตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า ได้ไหลมาสมทบจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลวัดป่า ตำบลหนองไขว่ และเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก กว่า 600 ครัวเรือน โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด