ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ทุกข์ของชาวบ้านที่รอการแก้ไข ตอนที่ 6

“อบจ.พระนครศรีอยุธยา ใช้งบ 50 ล้านบาท ซ่อมถนนสายไม้ตรา-บางไทร เสร็จต้นปี 2564 ชาวบ้านวิงวอนห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่าน”

ความเดือดร้อนของประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรไป-มาโดยใช้ถนนสายไม้ตรา-บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 6.3 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีทั้งที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางมะตอย แต่พังเสียหายมานานเกือบตลอดทั้งสาย ยังมีการซ่อมแซม จึงเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงกลางคืนไม่มีไฟบอกทาง ทั้งที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลบางไทร และสถานีตำรวจภูธรบางไทร

นี่คือทุกข์ของชาวบ้านที่ร้องเรียนกับคอลัมน์หมายเลข 7 ขอให้ตีแผ่ข้อมูลนี้ จึงลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่าแม้ถนนพังเสียหายอย่างมาก แต่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบางคันกลับใช้ความเร็วรวมทั้งมีรถบรรทุกสินค้าการเกษตรแล่นผ่านอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้ พบว่า อบจ.ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ซ่อมสร้างถนนสายนี้แล้ว กำหนดส่งมอบงาน 10 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ค่าจ้างเกือบ 50 ล้านบาท น่าสังเกตว่าระหว่างซ่อมสร้างถนนยังมีรถบรรทุกสินค้าเกษตรแล่นผ่านตามปกติ ทั้งที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับส่วนราชการต่างๆ มอบให้ตำรวจในพื้นที่ดูแล ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักปริมาณมากแล่นผ่าน เพื่อให้การซ่อมสร้างถนนเสร็จทันตามสัญญา สอดรับกับการซ่อมถนนของผู้รับเหมา จะซ่อมทีละด้าน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป-มาได้  

นายช่างของ หจก.ศรีอยุธยาการโยธา ยังระบุว่าชิ้นส่วนต่างๆ ของถนนที่รื้อออกมาเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ไม่สามารถมอบให้แก่บุคคลใดได้ แต่จะมอบให้วัดในพื้นที่และหน่วยงานราชการบางแห่งติดต่อขอนำไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การซ่อมสร้างถนนสายนี้มีคุณภาพและกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด มีข้อแนะนำจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ...

โครงการซ่อมสร้างถนนสายไม้ตรา-บางไทร โดยความรับผิดชอบของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างดำเนินงาน หากประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาหรือชาวบ้านในพื้นที่พบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้างและรถบรรทุกน้ำหนักเกิน สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินโครงการนี้เกือบ 50 ล้านบาท มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบโครงการนี้จนกว่าจะมีการส่งมอบงาน เพราะนี่คือ เงินของแผ่นดิน..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7