เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศบศ.เคาะมาตรการ ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีซื้อสินค้าสูงสุด 30,000 บาท

ในการประชุม ศบศ. ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันการเปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทยได้

ล่าสุด ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้มีกำลังซื้อสูง หรือ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” คาดมีผู้ได้รับสิทธิ 3,700,000 คน โดยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อสินค้าและบริโภค ไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคมนี้