เกาะกระแสออนไลน์

เอาใจสายซื้อ!! ออกมาตรการ ชอปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ศบศ.เห็นชอบมาตรการ “ชอปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อค่าซื้อสินค้าและบริการ

วันนี้ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ  ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการ “ชอปดีมีคืน”

สำหรับมาตรการชอปดีมีคืน ได้จัดให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงหนังสือ และสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท แต่ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน เริ่ม 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

อย่างไรก็ตาม มาตรการชอปดีมีคืน ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า หากประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตาม 1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 2) โครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง