เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดเงื่อนไขมาตรการ ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการ 30,000 บาท ลดหย่อนภาษีได้

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการ ช้อปดีมีคืน ให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าและบริการได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันจันทร์หน้า (12 ต.ค.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการ ช้อปดีมีคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการในระบบภาษี ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน สามารถลดหย่อนภาษีได้ จากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะให้สูงถึง 50,000 บาทต่อคน

โดยคาดว่ามาตรการนี้จะมีผู้ได้รับสิทธิราว 4 ล้านคน วงเงิน 120,000 ล้านบาท โดยจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง วันที่ 12 ตุลาคมนี้ 

มาดูเงื่อนไขของมาตรการนี้กันบ้าง คือ จะต้องใช้เป็นค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ถ้าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิจากมาตรการ คนละครึ่ง แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน ได้ ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมนี้ โดยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ที่จะต้องจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2564

ส่วนสินค้าและบริการที่ยกเว้น ไม่สามารถใช้สิทธิจากมาตรการนี้ได้ ประกอบด้วย ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์ รวมถึงค่าบริการที่จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม

โดยคาดว่ามาตรการ ช้อปดีมีคืน นี้ จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 55,500 ล้านบาท

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า