เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : คารวะมิ่งมหาพญาไม้

เช้านี้ที่หมอชิต - ช่วงคมธรรมประจำวัน กับท่าน ว.วชิรเมธี ในวันนี้ พระอาจารย์มีคมธรรมบทกวีนิพนธ์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้หันไปช่วยกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้ดีขึ้น มาฝากกัน