เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 ตุลาคม 2563

จับตาพายุที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชา เข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันนี้ (8 ต.ค.) โดยจะมีผลกระทบต่อภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักมาก