ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ซ่อมถนนสายธารเกษม-พุคำจาน จ.สระบุรี เสร็จสิ้นปีนี้

นี่คือคำสัญญาของคอลัมน์หมายเลข 7 วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งบอกกับผู้บริหาร 3 หน่วยงาน คืออำเภอพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตำบลธารเกษม ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจสอบถนนสายธารเกษม-พุคำจาน ยาว 1,625 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตร พบหลักฐานเป็นถนนพังเสียหายจริงตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน โดยผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน รับปากจะซ่อมแซมถนนช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดทั้งสายภายในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก บางรายได้รับอุบัติเหตุ ร้องเรียนไปหน่วยงานที่รับผิดชอบกว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ล่าสุด วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้ พบว่ามีการซ่อมแซมถนนสายธารเกษม-พุคำจาน แล้ว จาก 2 หน่วยงาน คืออำเภอพระพุทธช่วง 125 เมตร และช่วง 500 เมตรจากเทศบาลตำบลธารเกษม ส่วนอีก 800 เมตรอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

สำหรับแบบที่ใช้ซ่อมแซมถนนสายนี้ เทศบาลเมืองพระพุทธบาทออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอให้สภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีต้องใช้งบเพิ่มเติมอีกประมาณ 400,000 บาท จากนั้นจึงจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ วันพรุ่งนี้ติดตามบทสรุปการขจัดทุกข์เรื่องนี้ให้แก่ชาวสระบุรี


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7