เช้านี้ที่หมอชิต

กรมบัญชีกลาง เพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 500 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) กรมบัญชีกลางเริ่มเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้ถือบัตรแล้ว คนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อย

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคมนี้

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) กรมบัญชีกลางได้เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 500 บาท ส่วนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม จะเติมเข้าในวันที่ 1 ซึ่งผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้เดือนละ 300 บาท จะเพิ่มเป็น 800 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี เดิมได้เดือนละ 200 บาท ก็จะเพิ่มเป็น 700 บาท

โฆษกกรมบัญชีกลาง ย้ำว่าวงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยการใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ