เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำเดือนตุลาคม 2563

ตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลสมบูรณ์ภายใน 25 กันยายนด้วย

แฟนเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้โพสต์ข้อความแจ้งสิทธิแก่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2563

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ระบุว่า สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 มีดังนี้

-ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2563
-ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 600 บาท
-จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนตุลาคม 2563 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/09/5f7fde765b64b1.24546801.JPG


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด