ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ซ่อมถนนสายธารเกษม-พุคำจาน จ.สระบุรี เสร็จสิ้นปีนี้ ตอนที่ 2

“ถนนสายธารเกษม-พุคำจาน จ.สระบุรี ซ่อมเสร็จสมบูรณ์ทั้งสายภายในสิ้นปีนี้”

การตรวจสอบถนนสายธารเกษม-พุคำจาน จังหวัดสระบุรี ยาว 1,625 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตร "คอลัมน์หมายเลข 7" และ อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ขยายผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน และ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าถนนสายนี้พังเสียหายอย่างมากส่งผลให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป-มาด้วยความยากลำบาก บางรายได้รับอุบัติเหตุ ร้องเรียนไปหน่วยงานที่รับผิดชอบกว่า 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน คือ อำเภอพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตำบลธารเกษม รับปากจะซ่อมแซมถนนที่รับผิดชอบแต่ละช่วงให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา

"คอลัมน์หมายเลข 7" จึงกลับไปติดตามการซ่อมแซมถนนสายนี้วันที่ 30 กันยายน พบว่าอำเภอพระพุทธ ซ่อมแซมถนนช่วง 125 เมตร และเทศบาลตำบลธารเกษม ซ่อมแซมถนนช่วง 500 เมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนอีก 800 เมตร เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ตั้งงบไว้กว่า 2,600,000 บาท แต่แบบการซ่อมแซมถนนต้องใช้งบ 3,000,000 บาท จึงต้องขออนุมัติเพิ่มอีก 400,000 บาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนส่วนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ ระหว่างที่มีการซ่อมแซมถนนนอกจากติดตั้งป้ายเตือนแล้วจะรีบติดตั้งไฟบอกทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ความสำเร็จเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดิน ไม่นิ่งดูดาย ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสะท้อนข้อมูล โดยที่ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ตอบรับแก้ไขปัญหานี้ด้วยดี "คอลัมน์หมายเลข 7" จะตรวจสอบจนกว่าถนนสายธารเกษม-พุคำจาน ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7