ข่าวภาคค่ำ

นักเศรษฐศาสตร์ คาด 1 ล้านคน ได้สิทธิ์ลดหย่อนสูงสุด โครงการ ช้อปดีมีคืน

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินโครงการ ช้อปดีมีคืน ผู้ได้รับประโยชน์ลดหย่อนภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย 30,000 บาท มีประมาณ 1 ล้านคน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ช้อปดีมีคืน" ด้วยการเปิดให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2563 ได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท โดยประเมินว่าจะมีประชาชนผู้เสียภาษีเข้าร่วมโครงการฯ และใช้จ่ายเต็มเพดานรวมกว่า 1 ล้านคน กระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้กว่า 30,000 ล้านบาท ข้อดีของโครงการนี้คือ รัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ โดยการจับจ่ายจะกระจายอยู่ทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ

ด้านผู้ผลิตสินค้าชุมชน หวั่นไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ วอนรัฐบาลช่วยเหลือกระตุ้นกำลังซื้อแบบเฉพาะเจาะจง และลดอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งจากต่างประเทศได้