สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลสอบกรณีวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัด

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามผลสอบกรณีวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัด