เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 ตุลาคม 2563

พายุโซนร้อน “หลิ่นฟา” บริเวณเมืองกว๋างหงาย ประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 2 ดีเปรสชัน และพายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อย่างรวดเร็ว ทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้น...