ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ปมปัญหารุกที่ ส.ป.ก. 4-01 ตอนที่ 1

วันนี้ จะตีแผ่เกี่ยวกับปัญหาการรุกที่ ส.ป.ก. 4-01 มีแต่ชาวบ้านที่ถูกไล่รื้อ ส่วนนายทุนยังอยู่ดีมีสุข เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงหรือไม่ เราจะค่อยๆ คลี่รายละเอียดเรื่องนี้..

และตอนหน้าเราจะกางหลักเกณฑ์การเช่าที่ของ ส.ป.ก. 4-01 ว่าทำได้บนเงื่อนไขอะไรบ้าง และจะกลายเป็นทางออกให้เอกชนในกรณีนี้หรือไม่ติดตามได้ในวันต่อไป...