ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลสอบวัฒนธรรม จ.พิจิตร เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัด

“กระทรวงวัฒนธรรมสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว วัฒนธรรมพิจิตร เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำได้หรือไม่ รู้ผลสัปดาห์นี้”

หลังจากเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เปิดโปงข้อมูลความไม่โปร่งใสกรณีวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เรียกคืนเงินอุดหนุนวัดจาก 33 วัด ในจังหวัดพิจิตร ขอรับกลับคืนเป็นเงินสดทั้งหมด 330,000 บาท ทั้งที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โอนเงินเข้าบัญชีทั้ง 33 วัด ตามที่ขออุดหนุนปี 2563 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและโครงการเทศน์มหาชาติ แต่ต้องยุติโครงการเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนทั้งหมดเป็นเงินสด นำไปทำถุงยังชีพ ถุงละ 500 บาท แจกให้ชาวบ้าน ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเดือนที่แล้ว

ขณะที่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ยอมรับก่อนหน้านั้นขอเรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดจากทั้ง 33 วัด เพื่อนำไปทำถุงยังชีพแจกชาวบ้านในภาพรวมของจังหวัดพิจิตร

ปัญหาดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ระบุหากมีมูลจะพิจารณาลงโทษหนักสุดตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

ล่าสุดสัปดาห์ที่รองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 หลักปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนและการใช้จ่ายต้องทำตามกฎหมาย กรณีดังกล่าวคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว เตรียมเสนอให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในสัปดาห์นี้

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะมีบทสรุปการตรวจสอบ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน...


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7