เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ลูกจ้างเฮ กสร.ขอความร่วมมือนายจ้างหยุด 19 – 20 พ.ย. และ 11 ธ.ค.นี้

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากเดิมคือวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน และวันที่ 10 - 13 ธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น

ล่าสุด นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน และวันที่ 11 ธันวาคม เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง และลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3