ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 20.05 น. วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เวลา 17.20 น. วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563

กฐินหลวง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี กฐินต้น และกฐินพระราชทาน โดยมีพระอารามหลวง 16 พระอาราม ที่สงวนไว้ไม่ให้ขอพระราชทาน เช่น วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดเทพศิรินทราวาส, วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก โดยการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลพิเศษที่สามารถทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน ตามพุทธบัญญัติ เช่นเดียวกับการทอดกฐินของกฐินราษฎร์ มีอานิสงส์หลายประการ เช่น สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างกุศลจิตแก่ผู้บำเพ็ญกุศล

ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

เวลา 18.19 น. เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่ 2 โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระวิหารหลวง

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนพปฎลเศวตฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลเศวตฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ พระประธานพระอุโบสถ โดยทางวัดได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ในการซ่อมแซมนพปฏลเศวตฉัตร เนื่องจากเกิดการชำรุดเพราะใช้มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ การยกนพปฎลเศวตฉัตร​ แสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธา​ในพระบวรพุทธศาสนา​ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​​ โอกาสนี้ ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมและครองผ้าพระกฐินเสร็จ ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ในการนี้ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอก สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ กราบบังคมทูลรายงานกิจการมูลนิธิฯ แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 100 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด